Under Pressure
Contemporary dance / performance

NL// Het lichaam is de spiegel van de ziel en het zegt wat de mond niet kan zeggen. Dit stuk geeft commentaar op het effect en de impact van alle sociale

beperkingen op het dagelijks leven van de mens. Het verwijst naar de gevolgen die worden vastgelegd op ons lichaam, na de voortdurende onderdrukking van onze persoonlijke vrijheid. Een explosie van waarheid, rauw en taai van alle dingen die we met grote moeite diep in onszelf verbergen. 

------- 

ENG// The body is the mirror of the soul and it says what the mouth cannot say.  

This piece comments upon the effect and the impact of all social limitations have on human everyday life. It refers to the consequences that are recorded on our bodies, after the continuous suppression of our personal freedom.  An explosion of truth, raw and tough of all the things that we hide with great difficulty deep in ourselves. 


 

Makers

Spel: Natasa Frantzi

Choreografie door Alex Kyriakoulis / La Verita Dance Company

Music composition: Gasper Piano 

Meer weten?

 

Website 

  • Facebook
  • Instagram
Underpresser_IMG_2299 (2).JPG
Underpresser_IMG_2209 (2).JPG