top of page
Le SOMNAmBULE (sleepwalker)
Dans (50 min)

NL// Le SOMNAMBULE (slaapwandelaar) is een danssolo die de relatie onderzoekt tussen het inerte en apathische lichaam en de overvloed van de dagdagelijkse realiteit vol politieke en sociale bedreigingen. 

 

In dit project is slaapwandelen een metafoor voor een lichaam dat losgekoppeld is, maar toch onderworpen wordt aan de krachten van een wakkere wereld.  

Op die manier wil het werk de plaats van de slaap bevragen als een ruimte van transformatie en verzet tegen de heersende logica van het bestaan volgens het westerse model.  

  

Het is in de dimensie van de slaap - vaak gekoppeld aan inertie - dat men een beroep doet op actie en engagement. Een verandering van perspectief die andere ethische, politieke en esthetische mogelijkheden onderzoekt die de logica van protagonisme en productiviteit omkeren die het hedendaagse bestaan conditioneert.

 

ENG // Sleepwalker is a dance solo that explores the relationship of the inert and apathetic body to a profuse contemporaneity full of political and social threats.

 

In the project, somnambulism is a metaphor for a body that is disconnected, yet subject to the forces of the waking world. With this approach, the work seeks to question the place of sleep as a space of transformation and resistance to the hegemonic logics of existence that shape the Western subject.

 

It is in the dimension of sleep - often linked to inertia - that the work appeals to action and commitment. An inversion of perspective that interrogates other ethical, political and aesthetic possibilities that reverse the logic of protagonism and productivity that conditions the contemporary subject. 

 

Makers

Choreography and performance: Ramon Lima

Dramaturgist: Luciana Lara

Sound Immersion: Lorena Pires

Costume, props and set design: Roberto Dagô and Luênia Guedes 

Production and logistics manager: Aline Cardoso

Photos: Michel Morin

Video: Yajuan Yin 

Production: BRUTA Corp.

Co-production: Secretariat of Culture of the Federal District - Brazil

Partnership: Center of Dance of the Federal District (Brazil), Renato Russo Cultural Center (Brazil), RADAR Mechelen (Belgium), ARSENAAL/LAZARUS (Belgium) and Le Pacifique - Centre de développement chorégraphique de Grenoble (France)

Meer weten?

www.brutacorp.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de steun van STAD MECHELEN en RADAR Mechelen

le somnambule   © Michel MORIN (3).JPG
bottom of page